Ασφάλιση Αθλητικών Συλλόγων

Πως μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Καλέστε μας τηλεφωνικά, στείλτε μας email ή συμπληρώστε ένα ηλεκτρονικό αίτημα.
211 10 94 200
loipoikladoi@hab.com.gr


Ασφάλιση Αθλητικών Συλλόγων

Τα πακέτα ασφάλισης αθλητικών συλλόγων με τις καλύψεις που παρέχουν, προστατεύουν τους αθλητές από ατυχήματα που μπορεί να συμβούν κατά τη διάρκεια αγώνα ή προπόνησης, καθώς και κατά τη διάρκεια των μετακινήσεών τους για αγωνιστικές δραστηριότητες της ομάδας. 

Προγράμματα Ασφάλισης Αθλητικών Συλλόγων

Ομαδικό Ατύχημα μελών Ποδηλατικών Συλλόγων Ελλάδος
ΚΑΛΥΨΕΙΣΑ' ΣΧΕΔΙΟΒ' ΣΧΕΔΙΟ
Θάνατος από ατύχημα5.000 €15.000 €
Μόνιμη ολική ανικανότητα από ατύχημα5.000 €15.000 €
Μόνιμη μερική ανικανότητα από ατύχημα % με βάση τον πίνακα ανικανότητας των όρων του συμβολαίου
Ιατροφαρμακευτικά έξοδα από ατύχημα
Καλύπτονται τα έξοδα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης εντός/εκτός νοσοκομείου300 €1.000 €
Καλύπτονται οι φυσικοθεραπείες με την προϋπόθεση ότι έχει προηγηθεί κάταγμα ή νοσηλεία από ατύχημα60 €120 €
Νοσοκομειακή περίθαλψη από ατύχημα. Καλύπτεται το 80% των πραγματικών εξόδων που έκανε ο ασφαλισμένος εντός νοσοκομείου εξαιτίας ατυχήματος και μέχρι τα ανώτατα όρια:
Ανώτατο όριο περιόδου ασφάλισης κατ΄άτομο600 €2.000 €
Ανώτατο ποσό για δωμάτιο και τροφή την ημέρα60 €100 €
Ανώτατο ποσό για εντατική ημερησίως120 €150 €
Ανώτατο ποσό για Δωμάτιο και Τροφή στο εξωτερικό ημερησίως120 €150 €
Δαπάνες έκτακτης διακομιδής. Καλύπτονται τα έξοδα έκτακτης διακομιδής με ασθενοφόρο, σε περίπτωση ατυχήματος έως1.000 €
Αστική Ευθύνη Ποδηλάτη (ανά γεγονός και συνολικά)5.000 €10.000 €
ΑΝΩΤΑΤΑ ΟΡΙΑ ΕΥΘΥΝΗΣ
Ανά ποδηλάτη5.000 €15.000 €
για όλες τις παρεχόμενες καλύψεις ανά σύλλογο70.000 €200.000 € 
ΟΛΙΚΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ
Ετήσια ασφάλιστρα ανά ποδηλάτη (Ελλάδα)
ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ
12 € 
150 €
25 €
300 €
2. Ασφάλιστρα εξαμήνου ανά ποδηλάτη (Ελλάδα)
ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ
6 €
150 €
17 €
300 €
Για περίοδο 7 ημερών ανά ποδηλάτη
ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ
3 €
50 €
5 €
75 €
Για συμμετοχή σε αγώνες εξωτερικού
ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ
8 €
75 €
10 €
100 €

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
Όριο ηλικίας έως 69 ετών.
Για την έκδοση συμβολαίου απαιτείται η προσκόμιση αναλυτικής κατάστασης με τα ονόματα και τις ημερομηνίες γέννησης των μελών. Ο Συμβαλλόμενος οφείλει να ενημερώνει εγγράφως την Εταιρεία για οποιαδήποτε αλλαγή επέλθει στην ασφαλιζόμενη ομάδα.
Η κάλυψη ισχύει εντός της Ελληνικής Επικράτειας και μόνο κατά τη διάρκεια οργανωμένων αγώνων προπονήσεων και μετακινήσεων (πάντα υπό την εποπτεία των υπεύθυνων γι΄αυτό οργάνων).
Η κάλυψη για το εξωτερικό θα ισχύει μόνο εφόσον δηλωθούν οι συμμετέχοντες, ο τόπος και η χώρα διοργάνωσης του αγώνα και η διάρκεια, πριν την έναρξη κάθε διοργάνωσης.
Τα ασφάλιστρα καταβάλλονται εφάπαξ κατά την έναρξη της ασφάλισης.
Απαραίτητη προϋπόθεση για την καταβολή αποζημίωσης είναι η προσκόμιση του Δελτίου Αθλητή καθώς και το Φύλλο Αγώνα.
Η κάλυψη νοσοκομειακή περίθαλψη από ατύχημα παρέχεται αποκλειστικά και μόνο εντός δημόσιου νοσοκομείου.
Δεν καλύπτονται προϋπάρχουσες της ασφάλισης παθήσεις ή σωματικές βλάβες.
Εξαιρούνται της κάλυψης επαγγελματίες αθλητές/αθλήτριες.

   Για καλύψεις που δεν περιλαμβάνονται παραπάνω, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.

Ψάχνετε αξιόπιστες & ουσιαστικές συνεργασίες;