Ασφάλιση Αλλοδαπών

Πως μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Καλέστε μας τηλεφωνικά, στείλτε μας email ή συμπληρώστε ένα ηλεκτρονικό αίτημα.
211 10 94 200
loipoikladoi@hab.com.gr


Ασφάλιση Αλλοδαπών

Ασφαλιστήρια, για Νοσοκομειακή Περίθαλψη με βάση τις διευκρινιστικές αποφάσεις των αρμοδίων και συναρμοδίων υπουργείων, για αίτηση χορήγησης και ανανέωσης της άδειας παραμονής στη χώρα μας.
Ελεύθερη επιλογή προγραμμάτων πλήρους νοσοκομειακής περίθαλψης από τον κλάδο υγείας.

Προγράμματα Ασφάλισης Αλλοδαπών

ΠαροχέςΑνώτατα ποσά κάλυψηςΦροντίδα Αλλοδαπών bestΦροντίδα Αλλοδαπών
Μ.Ο.Α. από Ατύχημα 15.000 €
Μ.Μ.Α. (%) από Ατύχημα
Νοσοκομειακή Περίθαλψη από Ατύχημα ή Ασθένεια, Μόνον εντός Δημόσιου Νοσοκομείου (20% συμμετοχή ασφαλισμένου)10.000€ / έτος
Ι.Φ.Ε. από Ατύχημα ή Ασθένεια (20% συμμετοχή ασφαλισμένου)1.500€ / έτος
Θάνατος από Ατύχημα10.000 €
Πίνακας Μικτών Ετήσιων Ασφαλίστρων
ΗλικίαΦροντίδα Αλλοδαπών bestΦροντίδα Αλλοδαπών
3 μηνών - 19 ετών 88,00 €105,00 €
20 ετών - 40 ετών88,00 €110,00 €
41 ετών - 60 ετών107,00 €125,00 €
61 ετών - 65 ετών147,00 €155,00 €
Σημειώσεις - Διευκρινήσεις
• Το πρόγραμμα αυτό απευθύνεται σε αλλοδαπούς που διαμένουν στην Ελλάδα και θέλουν να αποκτήσουν ή να ανανεώσουν την άδεια παραμονής τους, σύμφωνα με το Νόμο 4251/2014 και την Υπ. Απόφαση 53821/2014 (ΦΕΚ 2962/04.11.2014/Β).
• Καλύπτονται άτομα ηλικίας από 3 μηνών έως 65 ετών. Μεγαλύτερη ηλικία ένταξης στο πρόγραμμα είναι το 64ο έτος.
• Η ασφάλιση λήγει στο 65ο έτος της ηλικίας του ασφαλιζόμενου.
• Η κάλυψη ισχύει όλο το 24ωρο και μόνο εντός Ελλάδος. Η ασφάλιση είναι μόνον ετήσιας διάρκειας και δεν ακυρώνεται σε περίπτωση ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ.
• Με την υποβολή αίτησης ασφάλισης επισυνάπτεται υποχρεωτικά φωτοτυπία διαβατηρίου.
• Τα ασφάλιστρα καταβάλλονται εφάπαξ.
ΠαροχέςΑνώτατα ποσά κάλυψης
Θάνατος από Ατύχημα1.000 €
Μ.Ο.Α. από Ατύχημα (20% συμμετοχή ασφαλισμένου)
Μ.Μ.Α. από Ατύχημα (20% συμμετοχή ασφαλισμένου)
15.000 €
Ι.Φ.Ε. από Ατύχημα ή Ασθένεια (20% συμμετοχή ασφαλισμένου)1.500 €
Ευρεία Νοσοκομειακή Περίθαλψη από Ατύχημα ή Ασθένεια, εντός Νοσοκομείου (20% συμμετοχή ασφαλισμένου)10.000 €
Πίνακας Μικτών Ετήσιων Ασφαλίστρων
ΗλικίαΠοσό
3 μηνών - 18 ετών
(αφορά σε ασφαλισμένα τέκνα των οποίων οι γονείς δεν είναι ασφαλισμένοι σε φορέα κοινωνικής ασφάλισης)
90,00 €
19 ετών - 45 ετών 95,00 €
46 ετών - 60 ετών 105,00 €
61 ετών - 65 ετών 145,00 €
65 ετών - 70 ετών 190,00 €
70 ετών - 75 ετών 425,00 €
Σημειώσεις - Διευκρινήσεις
Κάλυψη μόνο σε Δημόσια Νοσηλευτικά Ιδρύματα
Οι παροχές της Μ.Μ.Α. ακολουθούν τα ποσοστά του σχετικού πίνακα παροχών των Γενικών / Ειδικών όρων που επισυνάπτονται στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο και σε καμία περίπτωση δεν είναι δυνατόν να υπερβούν για όλη τη διάρκεια της ασφαλσιτικής σύμβασης σε σύνολο το 100% της παροχής της Μ.Ο.Α.
Όσον αφορά τα Ιατροφαρμακευτικά Έξοδα & την Νοσοκομειακή Περίθαλψη απαραίτητη προϋπόθεση για την καταβολή της αποζημίωσης είναι η προσκόμιση των σχετικών πρωτότυπων δικαιολογητικών / παραστατικών (τιμολόγιο, αποδείξεις πληρωμής).
Δικαιούχοι του ασφαλίσματος ορίζονται οι ίδιοι ή οι νόμιμοι κληονόμοι των ασφαλισμένων
Οι ανωτέρω παροχές ισχύουν όλο το 24ωρο εντός της Ελληνικής Επικράτειας και μόνο
Ασφαλίζονται άτομα μέχρι 74 ετών.
Η ασφάλιση λήγει με την συμπλήρωση του 75ου έτους της ηλικίας του ασφαλισμένου.
ΠαροχέςΑνώτατα ποσά κάλυψης
Θάνατος από Ατύχημα1.000 €
Μ.Ο.Α. από Ατύχημα (20% συμμετοχή ασφαλισμένου)15.000 €
Μ.Μ.Α. από Ατύχημα (20% συμμετοχή ασφαλισμένου)
Ευρεία Νοσοκομειακή Περίθαλψη από Ατύχημα ή Ασθένεια, εντός Νοσοκομείου (20% συμμετοχή ασφαλισμένου)10.000 €
Ι.Φ.Ε. από Ατύχημα ή Ασθένεια (20% συμμετοχή ασφαλισμένου)1.500 €
Πίνακας Μικτών Ετήσιων Ασφαλίστρων
ΗλικίαΠοσό
3 μηνών - 35 ετών (αφορά σε ασφαλισμένα τέκνα των οποίων οι γονείς δεν είναι ασφαλισμένοι σε φορέα κοινωνικής ασφάλισης)125,00 €
36 ετών - 50 ετών135,00 €
51 ετών - 60 ετών145,00 €
61 ετών - 65 ετών150,00 €
66 ετών - 70 ετών380,00 €
Σημειώσεις - Διευκρινήσεις
• Όλες οι καλύψεις παρέχονται σύμφωνα με τα όρια της Υπουργικής Αποφασης Α.Π. : οικ.53821/2014 ώστε να πληρούνται οι διατάξεις του άρθρου 6 παρ. (ε) του ν.4251/2014
• Για την έκδοση του ασφαλιστηρίου απαιτείται να αποσταλεί στην Εταιρεία α) Πλήρως συμπληρωμένη αίτηση ασφάλισης, β) Φωτοτυπία του διαβατηρίου του ασφαλιζόμενου
• Μετά τον έλεγχο των αιτήσεων εκδίδεται Βεβαίωση ασφάλισης ώστε να προσκομιστεί στο τμήμα αδειών διαμονής της Διεύθυνσης Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της περιοχής του ασφαλιζόμενου
• Η κάλυψη ισχύει όλο το 24ωρο και μόνο εντός Ελλάδος
• Η ασφάλιση είναι υποχρεωτικά ετήσιας διάρκειας
• Τα πρωτασφαλιστήρια ΔΕΝ ακυρώνονται
• Διευκρινίζεται ότι μετά τη συμπλήρωση της ηλικίας των 70 ετών τα ασφαλιστήρια ΔΕΝ ανανεώνονται
ΠαροχέςΑνώτατα ποσά κάλυψης
Απώλεια Ζωής από Ατύχημα1.000 €
Μ.Ο.Α. από Ατύχημα (20% συμμετοχή ασφαλισμένου)
Μ.Μ.Α. από Ατύχημα (20% συμμετοχή ασφαλισμένου)
15.000 €
Ι.Φ.Ε. από Ατύχημα ή Ασθένεια μόνο σε Δημόσια Νοσοκομεία (20% συμμετοχή ασφαλισμένου)1.500 €
Νοσοκομειακή Περίθαλψη από Ατύχημα ή Ασθένεια, μόνο σε Δημόσια Νοσοκομεία (20% συμμετοχή ασφαλισμένου)10.000 €
Πίνακας Μικτών Ετήσιων Ασφαλίστρων
ΗλικίαΠοσό
Άτομα ηλικίας έως 40 ετών 87 €
Άτομα ηλικίας από 41 – 65 ετών 107 €
Άτομα ηλικίας από 66 – 70 ετών 147 €
Άτομα ηλικίας από 71 και άνω κατά περίπτωση
Σημειώσεις - Διευκρινήσεις
Το πρόγραμμα παρέχεται μόνο σε Αλλοδαπούς
Σε περίπτωση που ο ασφαλισμένος οδηγεί ή επιβαίνει σε δίκυκλο, γεωργικό μηχάνημα ή βενζινάκατο τα ανωτέρω ασφάλιστρα προσαυξάνονται κατά 25%
Η κάλυψη ισχύει για όλο το 24ωρο και μόνον εντός της Ελληνικής Επικράτειας.
Καλύπτονται άτομα ηλικίας από 3 μηνών έως 70 ετών. Ανώτατη ηλικία εισαγωγής στην ασφάλιση το 69ο έτος.
Τα ανήλικα άτομα καλύπτονται με δικό τους συμβόλαιο με συμβαλλόμενο το γονέα / κηδεμόνα.
Το ασφαλιστήριο εκδίδεται με ετήσια διάρκεια, πληρώνεται εφάπαξ και δεν ακυρώνεται.
Το ασφαλιστήριο συμβόλαιο ΔΕΝ ΑΝΑΝΕΩΝΕΤΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΑ. Η ανανέωσή του θα πρέπει να ζητηθεί από την Εταιρεία και να γίνει η κατάθεση των ασφαλίστρων πριν τη λήξη του συμβολαίου.
Οι ηλικίες άνω των 70 ετών εξετάζονται κατά περίπτωση
Το ασφαλιστήριο συμβόλαιο δεν ακυρώνεται
mediterrania_270
ΠαροχέςΑνώτατα ποσά κάλυψης
Θάνατος από Ατύχημα1.000 €
Μ.Ο.Α. από Ατύχημα (20% συμμετοχή ασφαλισμένου)
Μ.Μ.Α. από Ατύχημα (20% συμμετοχή ασφαλισμένου)
15.000 €
Ι.Φ.Ε. από Ατύχημα ή Ασθένεια (20% συμμετοχή ασφαλισμένου)1.500 €
Νοσοκομειακή Περίθαλψη από Ατύχημα ή Ασθένεια (20% συμμετοχή ασφαλισμένου)10.000 €
Πίνακας Μικτών Ετήσιων Ασφαλίστρων
ΗλικίαΠοσό
3 μηνών - 19 ετών110 €
20 ετών - 35 ετών115 €
36 ετών - 45 ετών120 €
46 ετών - 55 ετών125 €
56 ετών - 65 ετών150 €
66 ετών - 70 ετών165 €
71 ετών - 75 ετών430 €
76 ετών & άνω740 €
Σημειώσεις - Διευκρινήσεις
Κάλυψη μόνο σε Δημόσια Νοσηλευτικά Ιδρύματα
Η διάρκεια ισχύος του ασφαλιστηρίου συμβολαίου είναι ένα (01) έτος
Σε περίπτωση έκδοσης Βεβαίωσης Ασφάλισης, το Ασφαλιστήριο δεν ακυρώνεται
ΠαροχέςΑνώτατα ποσά κάλυψης
Θάνατος από Ατύχημα500 €
Μ.Ο.Α. από Ατύχημα (20% συμμετοχή ασφαλισμένου)15.000 €
Μ.Μ.Α. από Ατύχημα (20% συμμετοχή ασφαλισμένου)
Ι.Φ.Ε. από Ατύχημα ή Ασθένεια (20% συμμετοχή ασφαλισμένου)1.500 €
Νοσοκομειακή Περίθαλψη από Ατύχημα ή Ασθένεια (20% συμμετοχή ασφαλισμένου)10.000 €
Πίνακας Μικτών Ετήσιων Ασφαλίστρων
ΗλικίαΠοσό
3 μηνών - 19 ετών79 €
20 ετών - 40 ετών85 €
41 ετών - 60 ετών99 €
61 ετών - 65 ετών135 €
66 ετών - 75 ετών250 €
76 ετών - 78 ετών450 €
79 ετών & άνω740 €
Σημειώσεις - Διευκρινήσεις
• Κάλυψη μόνο σε Δημόσια Νοσηλευτικά Ιδρύματα
• Η διάρκεια ισχύος του ασφαλιστηρίου συμβολαίου είναι ένα (01) έτος
• Σε περίπτωση έκδοσης Βεβαίωσης Ασφάλισης, το Ασφαλιστήριο δεν ακυρώνεται

   Για καλύψεις που δεν περιλαμβάνονται παραπάνω, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.

Ψάχνετε αξιόπιστες & ουσιαστικές συνεργασίες;

// JavaScript Document