Ασφάλιση Εξοχικής Κατοικίας

Πως μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Καλέστε μας τηλεφωνικά, στείλτε μας email ή συμπληρώστε ένα ηλεκτρονικό αίτημα.
211 10 94 200
loipoikladoi@hab.com.gr


Ασφάλιση Εξοχικής Κατοικίας

Ανταγωνιστικά προγράμματα για ολοκληρωμένη προστασία της εξοχικής κατοικίας, που παρέχουν πλήθος καλύψεων για φυσικούς και μη κινδύνους, όπως πυρκαγιά, πλημμύρα, τρομοκρατικές ενέργειες κλπ. Επιλέξτε από τα καλύτερα προγράμματα της αγοράς.

Προγράμματα Ασφάλισης Εξοχικής Κατοικίας

ΚαλύψειςEuro Εξοχική Κατοικία
Πυρκαγιά - Κεραυνός
Ευρεία Έκρηξη
Πυρκαγιά από δάσος
Ζημίες από Καπνό
Πτώση αεροσκαφών
Πρόσκρουση οχήματος
Σεισμός
Αποκομιδή ερειπίωνεώς 5% του ασφ. κεφ. & μέχρι 3.000 €
Τρομοκρατικές ενέργειες
Δόση Στεγαστικού Δανείου Συνεπεία Ζημίας από Καληπτόμενο Κίνδυνοέως το 10 % του ασφ. κεφ. & έως 6.000 € & έως 6 μήνες
Βραχυκύκλωμα Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων Κτιρίου σε Α' Κίνδυνοέως 1.000 € ανά γεγονός & ετησίως
Αστική Ευθύνη Όμορων από Μετάδοση Πυρκαγιάς σε Α' Κίνδυνο έως 10.000 € ανά γεγονός & ετησίως
Αξία Αντικατάστασης Καινουργούς (μόνο για οικοδομές ηλικίας έως 25 ετών)
Όρος Προστασίας μη Ηθελημένης Υπασφάλισης έως 10% του ασφ. κεφ.
Απαλλαγές
Απαλλαγή (Σε κάθε ζημιά)Euro Εξοχική Κατοικία
ΣεισμόςΤο 2% του ασφαλισμένου κεφαλαίου
Βραχυκύκλωμα 150 € σε κάθε ζημία
Ετήσιο Ολικό Ποσό Ασφαλίστρου ανά 1.100€ ασφαλιζόμενο κεφάλαιο
ΚαλύψειςEuro Εξοχική Κατοικία
Κτίριο ανά 1.100€ ασφαλ. Κεφάλαιο (με σεισμό)1,299 €
Περιεχόμενο ανά 1.100€ ασφαλ. Κεφάλαιο (με σεισμό)1,299 €
Ελάχιστα ετήσια ολικά ασφάλιστρα 65 €
ΚαλύψειςHome Εξοχική
Πυρκαγιά - Κεραυνός
Ζημιές πυρόσβεσης
Ζημιές από καπνό
Ευρεία Έκρηξη
Πυρκαγιά από δάσος -θάμνους
Κάλυψη βραχυκυκλώματος έως 1.500 €
Τρομοκρατικές ενέργειες, στάσεις, απεργίες, πολιτικές ταραχές, κακόβουλες βλάβες
Πλημμύρα - Θύελλα - Καταιγίδα - χιόνι - χαλάζι - παγετός
Ρήξη σωληνώσεων εγκαταστάσεων ύδρευσης - κεντρικής θέρμανσης - κλιματισμού - αποχέτευσης (η κάλυψη αποχέτευσης παρέχεται μόνο σε οικοδομές ηλικίας κάτω των 15 ετών)
Πρόσκρουση οχήματος
Θραύση υαλοπινάκων (ενεργοποιείται δύο (2) μήνες μετά την έναρξη του συμβολαίου)έως 1.000€ ανά γεγονός & 1.500 € σε Α' Κίνδυνο
Έξοδα κατεδάφισης & / ή αποκομιδής ερειπίωνέως 5% του ασφ. κεφ. & μέχρι 3.000 € ανά γεγονός & ετησίως
Πτώση Αεροσκαφών & αντικειμένων από αυτά
Αστική ευθύνη προς τρίτους από πυρκαγιά και έκρηξη έως 50% του ασφ. κεφ. & μέχρι 50.000 ανά γεγονός & ετησίως
Απώλεια ενοικίωνέως 10% του ασφ. κεφ.
Κλοπή περιεχομένου συνεπεία διάρρηξης / ληστείας
Ζημίες στο κτίριο μετά από διάρρηξη έως 1.800€ ανά γεγονός & ετησίως
Ασφάλιση σε αξία αντικατάστασης οικοδομής
Αστική ευθύνη έναντι ιδιοκτήτη εώς το 50% του ασφ. κεφ. του περιεχομένου
Κάλυψη εξόδων μετακόμισηςέως 700 € ανά γεγονός & ετησίως
Έξοδα προσωρινής μεταστέγασης περιεχομένωουέως 700 € ανά γεγονός & ετησίως
Έξοδα παραμονής σε ξενοδοχείοέως 1.500 € ανά γεγονός & ετησίως
Ασφαλιστική κάλυψη περιεχομένου σε προσωρινή διεύθυνση συνεπείας καλυπτόμενων κινδύνων
Προστασίας υπασφάλισηςέως 10% του ασφ. κεφ.
Κάλυψη βοηθητικών κτισμάτων - ειδικών κατασκευών έως 3.000 €
Σεισμός(προαιρετική κάλυψη)
Απαλλαγές
Απαλλαγή (Σε κάθε ζημιά)Home Εξοχική
Βραχυκύκλωμα 150 € σε κάθε ζημιά
Θραύση υαλοπινάκων 150 € σε κάθε ζημιά
Πλημμύρα, Θύελλα, Καταιγίδα, Χιόνι, Χαλάζι, Παγετός10% επί του ποσού της ζημιάς με ελάχιστο όριο 700 € κάθε ζημιά
Ρήξη σωληνώσεων10% επί του ποσού της ζημιάς με ελάχιστο όριο 700 € κάθε ζημιά
Κλοπή 10% επί του ποσού της ζημιάς με ελάχιστο όριο 600 € κάθε ζημιά
ΣεισμόςΤο 2% του ασφαλισμένου κεφαλαίου
Ετήσιο Ολικό Ποσό Ασφαλίστρου ανά 1.000€ ασφαλιζόμενο κεφάλαιο
ΚαλύψειςHome Εξοχική
Κτίριο ανά 1.000€ ασφαλ. κεφάλαιο1,00 €
Περιεχόμενο ανά 1.000€ ασφαλ. κεφάλαιο5,00 €
Σεισμός κτιρίου ανά 1.000€ ασφαλ. κεφάλαιο1,00 €
Σεισμός περιεχομένου ανά 1.000€ ασφαλ. κεφάλαιο5,00 €
Ελάχιστα ετήσια ολικά ασφάλιστρα30,00 €
ΚαλύψειςHome Εξοχική
Πυρκαγιά - Κεραυνός yes
Ευρεία Έκρηξηyes
Πυρκαγιά από δάσος yes
Ζημίες από Καπνόyes
Πτώση αεροσκαφώνyes
Πρόσκρουση οχήματοςyes
Σεισμόςyes
Αποκομιδή ερειπίωνεώς 5% του ασφ. κεφ. & μέχρι 3.000 €
Τρομοκρατικές ενέργειεςyes
Ζημιές κατ' εντολή των αρχώνyes
Ζημιές στο κτίριο από κλοπή έως 300 €
Κλοπή συνεπεία διαρρήξεως, αναρριχήσεως σε Α' Κίνδυνο έως 10.000 €
Ζημιές στον ηλιακό θερμοσίφωναέως 2% του κτιρίου
Κρύσταλλα - θραύση εξ. κρυστάλλων και καθρεπτώνέως 200€ ετησιώς
Ζημιές κατά την προσωρινή μεταφορά οικοσκευής (μετά από ζημιά)έως 5% του περιεχομένου
Έκτακτα ιατροφαρμακευτικά έξοδα νοσοκομείου από ατύχημα συνεπεία πυρκαγιάςέως 450 €
Έκτακτα έξοδα που θα προκύψουν από την απώλεια βασικής σχολικής εκπαίδευσης παιδιών, μετά από ατύχημα συνεπεία πυρκαγιάςεώς 900 € ετησίως
Σεισμός(προαιρετική κάλυψη)
Απαλλαγές
Απαλλαγή (Σε κάθε ζημιά)Home Εξοχική
ΣεισμόςΤο 2% του ασφαλισμένου κεφαλαίου
Ετήσιο Ολικό Ποσό Ασφαλίστρου ανά 1.000€ ασφαλιζόμενο κεφάλαιο
ΚαλύψειςHome Εξοχική
Κτίριο ανά 1.000€ ασφαλ. κεφάλαιο1,10 €
Περιεχόμενο ανά 1.000€ ασφαλ. κεφάλαιο2,08 €
Σεισμός κτιρίου ανά 1.000€ ασφαλ. κεφάλαιο2,00 €
Ελάχιστα ετήσια ολικά ασφάλιστρα κτιρίου 60,00 €
Ελάχιστα ετήσια ολικά ασφάλιστρα περιεχομένου60,00 €
Ελάχιστα ετήσια ολικά ασφάλιστρα κτιρίου & περιεχομένου76,00 €
ΕκπτώσειςHome Εξοχική
Για ετήσιο συμβόλαιο5%
Εάν υπάρχει συμβόλαιο άλλου κλάδου στην εταιρεία10%
ΚΑΛΥΨΕΙΣ Secure Home Classic Secure Home Value
  κτίριο & περιεχόμενο
Πυρκαγιάyesyes
Κεραυνόςyesyes
Έκρηξη οικιακών συσκευώνyesyes
Καπνόςyesyes
Βραχυκύκλωμα σε Α' κίνδυνοέως 3.500έως 3.500
Έκρηξη ευρείαyesyes
Πρόσκρουση οχημάτων τρίτωνyesyes
Τρομοκρατικές ενέργειεςyesyes
Στάσεις, Απεργίες, Πολιτικές Ταραχές, Οχλαγωγίεςyesyes
Κακόβουλες Βλάβες Τρίτωνyesyes
Ζημιές κτιρίου από κλοπή ή απόπειρα κλοπήςέως 5.000έως 5.000
Κάλυψη δόσεων στεγαστικού δανείουέως 10% του κεφ. & έως 12 μήνεςέως 10% του κεφ. & έως 12 μήνες
Προστασία Υπασφάλισης (Όρος Πρόνοιας)έως 10% του κεφ.έως 10% του κεφ.
Γενική Αστική Ευθύνη για σωματικές βλάβες και υλικές ζημιές έναντι τρίτωνέως το συνολικό ασφαλιζόμενο κεφ. & έως 1.000.000 κατά την περίοδο ασφάλισηςέως το συνολικό ασφαλιζόμενο κεφ. & έως 100.000
Έξοδα αποκομιδής συντριμμάτων έως 5% του συν. κεφ. & έως 30.000έως 5% του συν. κεφ. (λόγω ζημιάς)
Απώλεια ενοικίου (προαιρετική κάλυψη)ετήσιο εισπραττόμενο ποσό ενοικίων
Κάλυψη αναγκαίων εξόδων για την ελαχιστοποίηση καλυπτόμενης ζημιάς πχ. έξοδα φύλαξης, άντληση υδάτων κλπ
Πλημμύρα, θύελλα, καταιγίδα, θεομηνίες (χιόνι, βάρος χιονιού, χαλάζι, παγετός)
Θραύση , υπερχείλιση, διαρροή σωληνώσεων ή εγκαταστάσεων ύδρευσης, θέρμανσης, κλιματισμού και αποχέτευσης για οικοδομές έως 25 ετών (συμπεριλαμβάνονται και οι ίδιες ζημιές της εγκατάστασης, καθώς και οι εργασίες εντοπισμού)για οικοδομές έως 25 ετών & έως 3.000
Για τις εκτός αποχέτευσης εγκαταστάσεις (που ισχύει η ως άνω προϋπόθεση) συμπεριλαμβάνονται και οι ζημιές από φθορά καθώς και/ή κακοτεχνίαγια οικοδομές άνω των 25 ετών & έως 15.000
Ζημιές σε και από κοινόχρηστες σωληνώσεις ή εγκαταστάσεις κατά την αναλογία του Ασφαλιζόμενου βάσει χιλιοστών κατά την περίοδο ασφάλισης (αφορά μόνο σε διαμερίσματα πολυκατοικιών εφόσον πρόκειται για συνιδιοκτήτες & μόνο εφόσον ασφαλίζεται το κτίριο)
Τυχαία Θραύση υαλοπινάκων - κρυστάλλων, οξείδωση καθρεπτώ ν
Έξοδα μεταστέγασης - μετακόμισης, προσωρινής αναγκαστικής διαμονής λόγω καλυπτόμενης ζημιάςέως 3.000
Ζημιές κατά τη μετακόμιση του περιεχομένου που ασφαλίζουμε από επέλευση καλυπτόμενου κινδύνουέως 5% της αξίας του περιεχομένου & έως 3.000
Αμοιβές αρχιτεκτόνων, μηχανικών και δημοσίων αρχών για αποκατάσταση ζημιών από καλυπτόμενο κίνδυνο (εφόσον ασφαλίζεται το κτίριο)έως 5.000
Θραύση ειδών υγιεινή (εφόσον ασφαλίζεται το κτίριο)έως 1.500
Food Protection : Αλλοίωση τροφίμων (εφόσον ασφαλίζεται το περιεχόμενο της μόνιμης κατοικίας) εντός του ψυγείου συνεπεία διακοπής της παροχής του ηλεκτρικού ρεύματος πέραν των 12 ωρών, εξαιτίας καλυπτομένου κινδύνου ή αιφνίδιας διακοπής της ΔΕΗ (εξαιρούνται οι ίδιες ζημιές του ψυγείου)έως 300
Κλοπή κατόπιν διαρρήξεως ή αναρριχήσεως & ληστεία (προαιρετική κάλυψη) *κατόπιν συνεννόησης με την εταιρεία
Κλοπή αντικειμένων του Ασφαλιζομένου από θυρίδα τράπεζας (εφόσον ασφαλίζεται το περιεχόμενο της μόνιμης κατοικίας)
*κατόπιν συνεννόησης με την εταιρεία
έως 6.000
Σεισμός, πυρκαγιά εκ σεισμού ή/και κλονισμού (με απαλλαγή 2% επί του ασφαλιζόμενου κεφαλαίου) (προαιρετική κάλυψη)
Ετήσιο Ολικό Ποσό Ασφαλίστρου ανά 1.000€ ασφαλιζόμενο κεφάλαιο
Κτίριο ανά 1.000€ ασφαλ. Κεφάλαιο Μόνιμες & Εξοχικές κατοικίες 0,40 €Μόνιμες Κατοικίες 1,35€
Εξοχικές Κατοικίες 1,60€
Περιεχόμενο χωρίς κλοπή ανά 1.000€ ασφαλ. κεφάλαιοΜόνιμες & Εξοχικές κατοικίες 0,40 €Μόνιμες Κατοικίες 1,35€
Εξοχικές Κατοικίες 1,60€
Κλοπή περιεχομένου μόνιμης κατοικίας (απαλλαγή 5% σε κάθε ζημιά με ελάχιστο 300 €)0,70 €0,60 €
Κλοπή κατόπιν διαρρήξεως ή αναρριχήσεως & ληστεία (προαιρετική κάλυψη)Μόνιμες Κατοικίες 0,60€
Εξοχικές Κατοικίες 0,60€
Σεισμός ανά 1.000€ ασφαλ. κεφάλαιο (μόνιμη & εξοχική κατοικία) Από το 2000 και μετά1,40 €
Σεισμός ανά 1.000€ ασφαλ. κεφάλαιο (μόνιμη & εξοχική κατοικία) Από το 1986 έως το 19991,50 €
Σεισμός ανά 1.000€ ασφαλ. κεφάλαιο (μόνιμη & εξοχική κατοικία) Από το 1960 έως το 19851,65 €
Ελάχιστα ετήσια ολικά ασφάλιστρα50 €50 €
Απαλλαγές
Γενική Αστική Ευθύνη για σωματικές βλάβες και υλικές ζημιές έναντι τρίτων150 € ανά συμβάν
Πλημμύρα, θύελλα, καταιγίδα, θεομηνίες (χιόνι, βάρος χιονιού, χαλάζι, παγετός), Μόνιμες Κατοικίες 5% σε κάθε ζημιά με ελάχιστο 300 € - Εξοχικές Κατοικίες 10% σε κάθε ζημιά με ελάχιστο 600 €
Θραύση , υπερχείλιση, διαρροή σωληνώσεων ή εγκαταστάσεων ύδρευσης, θέρμανσης, κλιματισμού και αποχέτευσης για οικοδομές έως 25 ετών (συμπεριλαμβάνονται και οι ίδιες ζημιές της εγκατάστασης, καθώς και οι εργασίες εντοπισμού), Μόνιμες Κατοικίες 5% σε κάθε ζημιά με ελάχιστο 300 € - Εξοχικές Κατοικίες 10% σε κάθε ζημιά με ελάχιστο 600 €
Για τις εκτός αποχέτευσης εγκαταστάσεις (που ισχύει η ως άνω προϋπόθεση) συμπεριλαμβάνονται και οι ζημιές από φθορά καθώς και/ή κακοτεχνία, Μόνιμες Κατοικίες 5% σε κάθε ζημιά με ελάχιστο 300 € - Εξοχικές Κατοικίες 10% σε κάθε ζημιά με ελάχιστο 600 €
Ζημιές σε και από κοινόχρηστες σωληνώσεις ή εγκαταστάσεις κατά την αναλογία του Ασφαλιζόμενου βάσει χιλιοστών κατά την περίοδο ασφάλισης (αφορά μόνο σε διαμερίσματα πολυκατοικιών εφόσον πρόκειται για συνιδιοκτήτες & μόνο εφόσον ασφαλίζεται το κτίριο), Μόνιμες Κατοικίες 5% σε κάθε ζημιά με ελάχιστο 300 € - Εξοχικές Κατοικίες 10% σε κάθε ζημιά με ελάχιστο 600 €
Κλοπή κατόπιν διαρρήξεως ή αναρριχήσεως & ληστεία (προαιρετική κάλυψη), Μόνιμες Κατοικίες 5% σε κάθε ζημιά με ελάχιστο 300 € - Εξοχικές Κατοικίες 10% σε κάθε ζημιά με ελάχιστο 1.000 €
Κλοπή αντικειμένων του Ασφαλιζομένου από θυρίδα τράπεζας (εφόσον ασφαλίζεται το περιεχόμενο της μόνιμης κατοικίας), Μόνιμες Κατοικίες 5% σε κάθε ζημιά με ελάχιστο 300 € - Εξοχικές Κατοικίες 10% σε κάθε ζημιά με ελάχιστο 1.000 €

   Για καλύψεις που δεν περιλαμβάνονται παραπάνω, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.

Ψάχνετε αξιόπιστες & ουσιαστικές συνεργασίες;